PRACOWNICY DO LOGISTYKI I MAGAZYNÓW

Pracownicy do logistyki
i magazynów

Dynamiczny rozwój firm branży logistycznej i magazynowej, wymaga odpowiedniej ilości, odpowiednio zmotywowanych pracowników. Ciężko jest zabezpieczyć wszystkie potrzeby branży logistycznej i magazynowej opierając się tylko i wyłącznie na pracownikach krajowych. OK Personal wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Z powodzeniem rekrutujemy na Ukrainie, w innych krajach Europy Wschodniej i Azji kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów jak i pracowników mniej wykwalifikowanych, gotowych do solidnej i ciężkiej pracy.

Rekrutacja i opieka nad pracownikami

Legalizujemy pobyt naszych pracowników i pozwolenie na pracę w Polsce. Zabezpieczamy im zakwaterowanie, sprawdzamy ich kwalifikacje i wdrażamy do pracy dla naszych klientów. Dla firm z branży produkcyjnej rekrutujemy między innymi: pracowników dla hotelarstwa i gastronomii, dla handlu hurtowego i detalicznego, niezbędnych pracowników technicznych dla szeregu usług, a także pracowników niewykwalifikowanych. Każdy nasz pracownik jest objęty opieką koordynatora projektu odpowiedzialnego także za komunikację i logistykę.

Korzyści z podjęcia współpracy z nami

 • brak obowiązków kadro-płacowych związanych z zatrudnieniem danego pracownika
 • brak obowiązku prowadzenia dokumentacji personalnej
 • obniżenie kosztów zatrudnienia
 • elastyczność przy dostosowaniu struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy.
 • redukcję kosztów nadgodzin
 • zapłata tylko za faktycznie wykonaną pracę
 • ujęcie najmu w kosztach, jako usługę zewnętrzną – nie kadrową.
 • uzupełnienie zatrudnienia wynikającego z tymczasowego niedoboru pracowników

Wygoda

 • szybki proces rekrutacji oraz reakcji na zmieniające się bieżące zapotrzebowanie na liczbę pracowników
 • minimalna ilość formalności – jedna umowa, jedna faktura VAT
 • brak rozliczeń z ZUS i US

Oszczędność

 • koszt VAT bez dodatkowych obciążeń
 • brak kosztów rekrutacji
 • brak kosztów obsługi

Bezpieczeństwo

 • przeniesienie całkowitego ryzyka wynikającego z zatrudnienia na naszą firmę
 • brak kontroli urzędowych
 • natychmiastowe zastępstwo w przypadku rezygnacji jednego z zatrudnionych

Rekrutacja

 • rekrutacja personelu zgodnie z wytycznymi Klienta
 • przejęcie odpowiedzialności za pracowników przed instytucjami kontrolującymi
 • gwarancja legalności zatrudnienia i pobytu
 • pomoc pracownikowi w kwestiach badań lekarskich, meldunku, uzyskania numeru NIP i PESEL, założenia konta bankowego, zapewnienie logistyki i zakwaterowania
 • zapewnienie wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu (wiza, oświadczenie, zezwolenie, zameldowanie, itp.)
 • wprowadzenie pracownika – zapoznanie z zakładem, warunkami i charakterem pracy oraz przepisami BHP, zapewniamy tłumacza na każde szkolenia stanowiskowe

O poziomie naszych usług świadczą zadowoleni Klienci oraz pracownicy. Naszym sukcesem są dobre relacje, partnerstwo i rekomendacje Klientów. Z wieloma współpracujemy nieprzerwanie od początku naszej działalności. Około 95% Klientów poleca nasze usługi.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zaproś nas na spotkanie.

Zadzwoń lub wypełnij formularz.

+48 728 299 465