Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy

To wynajem naszych pracowników Twojej firmie na określony czas. Sprawdza się gdy firma ma dużo nowych terminowych zamówień lub wchodzi w okres sezonowego nasilenia i szybko potrzebni są odpowiedni i właściwie zmotywowani pracownicy na stosunkowo krótki czas. Zadania są realizowane wypożyczonymi od nas pracownikami.

FAQ

LEASING PRACOWNICZY – czym jest i na czym polega? ▼

Leasing pracowniczy to oddelegowanie pracownika za jego zgodą do pracy u innego pracodawcy. Podstawą prawną takiego delegowania jest ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Stronami w takim stosunku pracy są: - agencja pracy tymczasowej, - pracownik tymczasowy, - nowy pracodawca zatrudniający/leasingujący pracownika. Pracownik oddelegowany/użyczony innemu pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym. Pracuje on na rzecz nowego pracodawcy pod jego kierownictwem.

LEASING PRACOWNICZY - dla jakich firm jest korzystny? ▼

Zatrudnianie pracowników tymczasowych w sposób efektywny wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pozwala na racjonalizację kosztów zatrudniania. Szczególnie taka polityka zatrudnieniowa jest korzystna dla firm w których występuje sezonowość pracy/produkcji i tych borykających się z aktualnym brakiem niezbędnych pracowników. Leasing pracownicy jest także bardzo użyteczny dla firm borykających się z dużą rotacją pracowników oraz w sytuacjach gdy potrzebne jest pilne zastępstwo nieobecnych pracowników. Zatrudnienie w oparciu o umowę leasingu pracowniczego pracowników tymczasowych pozwala szybko i skutecznie zabezpieczyć konieczne moce przerobowe firmy do realizacji niezbędnych zadań.

LEASING PRACOWNICZY – na jaki czas można zatrudnić pracownika tymczasowego z zagranicy? ▼

Pracownik przy tego typu umowie może być zatrudniony przez maksymalny czas 18 miesięcy w 36 miesięcznym okresie czasu.

LEASING PRACOWNICZY – na jaki czas można zatrudnić pracownika tymczasowego z zagranicy? ▼

Pracownik przy tego typu umowie może być zatrudniony przez maksymalny czas 18 miesięcy w 36 miesięcznym okresie czasu.

LEASING PRACOWNICZY – jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik tymczasowy z zagranicy? ▼

Wynagrodzenie pracownika powinno być równe temu, jakie dostawał inny pracownik na wykonywanym lub podobnym stanowisku.

LEASING PRACOWNICZY – jakie korzyści dla firmy zatrudniającej pracownika tymczasowego z zagranicy? ▼

Pracodawcy zawierając umowę leasingu pracowniczego z agencją pracy tymczasowej zyskują na szybkości w znalezieniu nowego pracownika, unikają także kosztów związanych z rekrutacją. Nie zajmują się całą procedurą legalizującą pobyt w Polsce i pracę pracownika . Ponadto wszelkie obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy w tym kadrowo-płacowe spoczywają na firmie zewnętrznej (agencji pracy).

Leasing pracowniczy a praca tymczasowa? ▼

Leasing pracowniczy to forma pracy tymczasowej. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej.

LEASING PRACOWNICZY A OUTSOURCING – jakie są różnice? ▼

Główna różnica to dopuszczalny czas zatrudnienia pracownika i sposób zarządzania takim pracownikiem.

Pracownik w leasingu pracowniczym jest pracownikiem tymczasowym, może w danym zakładzie przepracować maksymalnie 18 miesięcy w 36 miesięcznym okresie. Pracę wykonuje na rzecz nowego pracodawcy pod jego kierownictwem.

Pracownik w outsourcingu procesowym nie jest pracownikiem tymczasowym. Jest pracownikiem zewnętrznej firmy podwykonawczej i pracuje pod jej kierownictwem. Pracę tę może wykonywać przez długi, nieokreślony/nieograniczony czas.

Czy każda praca może być wykonywana przez pracowników tymczasowych? ▼

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych, w tym: prac na wysokości, prac spawalniczych itp.

Czy każda praca może być wykonywana w ramach outsourcingu procesowego? ▼

W ramach outsourcingu (podwykonawstwa) pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w odpowiednich przepisach prawa mogą być wykonywane wszystkie prace, w tym te niebezpieczne, takie jak: prace na wysokości, spawalnicze, itp.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zaproś nas na spotkanie.

Zadzwoń lub wypełnij formularz.

+48 728 299 465