Blog

Outsourcing pracowniczy a procesowy

Nie jest żadną tajemnicą, że aby prowadzone w firmie zadania były wykonywane w możliwie najbardziej optymalny sposób, konieczne jest korzystanie ze wszystkich dostępnych zasobów. W tym przypadku wspomnieć trzeba o outsourcingu, czyli powierzaniu firmom zewnętrznym części usług lub zadań. Jest to jeden z kluczowych trendów w zarządzaniu biznesem. Umożliwia on firmom skupienie się na swoich głównych kompetencjach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zwiększeniu efektywności. Wyróżniamy dwa główne typy outsourcingu: pracowniczy i procesowy. Różnią się one zakresem i charakterem powierzanych zadań.

Czym jest wynajem pracowników?

Outsourcing pracowniczy (inaczej znany jako personalny) polega na zewnętrznym zatrudnieniu osób przez specjalistyczne firmy. Formalnie są one na etacie u agencji outsourcingowej, która odpowiada za wszystkie sprawy formalne, takie jak wypłata wynagrodzeń, świadczenia socjalne, szkolenia czy też inne kwestie pracownicze, ale faktycznie pracują na rzecz firmy korzystającej z usługi. Ta forma współpracy jest szczególnie popularna w przypadku potrzeby szybkiego zwiększenia siły roboczej, na przykład w sezonowych wzrostach aktywności lub gdy firma potrzebuje specjalistycznych umiejętności na określony czas.

Zwiększ wydajność swoich procesów w firmie

Z drugiej strony outsourcing procesowy skupia się na zewnętrznym powierzaniu całych procesów biznesowych lub ich części, które nie są kluczowe dla strategii firmy. Przykładami może być oddelegowywanie procesów IT, obsługi klienta, księgowości czy logistyki. Współpraca procesowa pozwala firmom na skorzystanie z zaawansowanej wiedzy i technologii dostawców usług, co może przyczynić się do zwiększenia jakości i innowacyjności powierzonych procesów. Jest to strategia długoterminowa, która zakłada ścisłą współpracę i integrację pomiędzy firmą a dostawcą usług.

Jaką formę współpracy wybrać?

Kluczową różnicą między outsourcingiem pracowniczym a procesowym jest zakres odpowiedzialności i stopień integracji z działalnością firmy. Pracowniczy koncentruje się na zasobach ludzkich i jest często stosowany jako elastyczne rozwiązanie do zarządzania specjalistycznymi projektami. Natomiast współpraca procesowa dotyczy przekazania całych funkcji biznesowych zewnętrznym specjalistom, co wymaga głębszego zaangażowania i często wiąże się z przekształceniami wewnątrz organizacji.

Decyzja o wyborze odpowiedniej formy outsourcingu powinna być poprzedzona dokładną analizą potrzeb firmy, jej strategii oraz możliwości dostawców usług. Wybór modelu pracowniczego lub procesowego zależy od indywidualnych potrzeb i strategii firmy, a także od jakości oraz zakresu usług oferowanych przez dostawców. Nie ulega jednak wątpliwości, że obie formy współpracy przynoszą szereg korzyści dla przedsiębiorstw z różnych branż.