Blog

AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY W POLSCE wrzesień 2023

Pracownicy dla branży budowlanej
Pracownicy dla branży budowlanej

Według danych GUS stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu 2023 roku wyniosła 5%. W porównaniu z sierpniem poprzedniego roku spadła o 0,2 p.p. W poszczególnych województwach wahała się od 2,9 do 8,5%. Najwyższa była w województwach: podkarpackim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Najniższa w województwie wielkopolskim oraz w województwach śląskim i mazowieckim. W skali roku stopa bezrobocia spadła w 12 województwach a wzrosła w 2. Najbardziej spadła w województwie lubelskim, natomiast wzrosła w województwach wielkopolskim i pomorskim. W województwach opolskim i warmińsko-mazurskim pozostała bez zmian. W końcu sierpnia 2023 roku w Polsce w urzędach pracy było zarejestrowanych 782,5 tysiąca osób bezrobotnych, o 24,4 tysiąca (3%) mniej niż przed rokiem.

Szczegóły >> https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Rynek-pracy_wrzesien-2023.pdf