Blog

AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY październik 2023

W jakich zawodach szukać pracy, w których branżach? Branże potrzebujące nowych pracowników to przede wszystkim: przemysł, budownictwo oraz handel i usługi.

W Polsce najwięcej wolnych miejsc pracy występuje w takich zawodach jak: specjaliści, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, technicy i inny średni personel, pracownicy biurowi oraz pracownicy usług i sprzedawcy.

Zlecone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej badanie Barometr Zawodów 2022 wskazało 30 deficytowych zawodów w branżach: produkcyjnej (elektryk, elektromechanik, elektromonter, tokarz, spawacz, ślusarz, stolarz, …), budowlanej (betoniarz i zbrojarz, brukarz, cieśla, dekarz, murarz, monter, tynkarz, operator sprzętu budowlanego, …), logistycznej i transportowej (magazynierzy, pracownicy pomocniczy magazynów, kierowcy, mechanicy, …), medycznej i opiekuńczej (opiekunowie osób starszych, pielęgniarki i położne, salowe, ratownicy medyczni, lekarze, …), handlu i usług (sprzedawcy, personel sprzątający, pracownicy gastronomii, …).

SZCZEGÓŁY >> https://barometrzawodow.pl