Blog

AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY listopad 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu październiku 2023 według GUS wyniosło 7 545 zł. Rok do roku wzrosło o 858 zł , z 6 687 zł do kwoty 7 545 zł.

W poszczególnych branżach przeciętne wynagrodzenie w październiku 2023 kształtowało się w następujący sposób. W przemyśle wyniosło 7 471 zł, w przetwórstwie przemysłowym 7 060 zł, w budownictwie 7 250 zł, w handlu i naprawie pojazdów samochodowych 6 820 zł, transporcie i gospodarce magazynowej 7 669 zł, w hotelarstwie i gastronomii 5 384 zł, w informatyce i telekomunikacji 12 463 zł, w obsłudze rynku nieruchomości 7 333 zł, w administracji 5 759 zł.

SZCZEGÓŁY >> https://wynagrodzenia.pl/gus